Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Ansökan om tilläggsbelopp görs på en blankett som är gemensam för kommunala och fristående skolor. I blanketten framgår det vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.