Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Ansökan om tilläggsbelopp görs på en blankett som är gemensam för kommunala och fristående skolor. I blanketten framgår det vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.