Avgiftskontroll

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Betalar du rätt barnomsorgsavgift

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem.

I Säters kommun kan man välja att betala enligt maxtaxa eller anmäla sin inkomst och betala utifrån vad man tjänar. Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 49 280 kr (år 2020) får man en lägre barnomsorgsavgift.

Ny rutin med avgiftskontroll

Från och med år 2019 kommer de inlämnade inkomstuppgifterna jämföras med hushållens gemensamma taxerade inkomst hos Skatteverket (deklarationen). Tidigare har stickprovskontroller genomförts.

Visar det sig att inkomstuppgifterna som du lämnat till oss inte stämmer överens med skatteverkets uppgifter kommer avgiften justeras genom avgiftskontrollen. Det innebär att du i efterhand faktureras eller får pengar tillbaka.

Fakturan kommer i januari

Fakturan skickas ut i januari och ska vara betald senast 31 mars 2020.

De som ska få tillbaka pengar får ett brev där man ska fylla i bankkontouppgifter för att sedan få pengarna insatta på sitt konto.

Granskar år 2017

I år kommer vi granska inkomstuppgifterna från år 2017. Inkomstuppgifterna som varje hushåll har lämnat till grund för barnomsorgsavgiften jämförs med den taxerade årsinkomsten från Skatteverket. Maxtaxan för år 2017 var 45 390 kr.

Den totala årsinkomsten för 2017 enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Två års fördröjning

Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Betalat enligt maxtaxa

Har du betalat enligt maxtaxan (ordinarie avgift) berörs du inte av avgiftskontrollen.

Lämna inkomstuppgifter

Du lämnar inkomstuppgifter i E-tjänster. Det går endast att lämna inkomstuppgifter för nästkommande månad inte bakåt i tiden. Man kan ändra sin inkomst varje månad om man har en ojämn inkomst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter