Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Starta egen verksamhet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Det finns möjlighet för en enskild anordnare att erbjuda förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls.

Godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas (Skollagen 2 kap. 5-6 §§)

En enskild anordnare som vill erbjuda förskoleverksamhet, fritidshems-verksamhet samt pedagogisk omsorg till invånare i Säters kommun skall ansöka om ett beviljande av barn- och utbildningsnämnden.

Den enskilda anordnaren är verksamhetsansvarig och arbetsgivare för personalen och svarar  för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram.

Verksamheten skall utföras i Säters kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close