Starta egen verksamhet

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Det finns möjlighet för en enskild anordnare att erbjuda förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls.

Godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas (Skollagen 2 kap. 5-6 §§)

En enskild anordnare som vill erbjuda förskoleverksamhet, fritidshems-verksamhet samt pedagogisk omsorg till invånare i Säters kommun skall ansöka om ett beviljande av barn- och utbildningsnämnden.

Den enskilda anordnaren är verksamhetsansvarig och arbetsgivare för personalen och svarar  för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram.

Verksamheten skall utföras i Säters kommun.