Val av annan skola

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Barn som bor i en skolas upptagningsområde har förtur till den så kallade hemskolan. Om man önskar plats på en annan skola i Säters kommun finns det möjlighet att göra ett aktivt val. Du kan när som helst kontakta den skola du är intresserad av, för att få veta mer inför ett byte eller ett val. Kontaktuppgifterna till våra skolor hittar du på vår hemsida i flikarna här till vänster.

När ditt barn ska börja förskoleklass får du hem ett brev från barnets hemskola och kan tacka ja eller nej till platsen. Du får också en inbjudan till ett informationsmöte från hemskolan.

Vid sex års ålder inträder skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i förskoleklass senast höstterminen det år de fyller sex år.

Val av kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen. Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter. Kontakta rektor vid den skola du vill att ditt barn ska gå för mer information och ansökan.

Val av fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats en fristående grundskola för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Skolskjuts

Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till hemskolan. Väljer vårdnadshavare annan skola får vårdnadshavaren själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.