Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Förskola

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Du kan få förskola från det att ditt barn fyllt ett år fram tills att skolan börjar.

Förskolan är rolig, trygg och lärorik. Här får ditt barn utvecklas i sin takt och utifrån sina förutsättningar. I förskolan tränar vi språk, räkneförmåga, motorik och sociala förmågor. Lek, musik och skapande ligger till grund för verksamheten.

I Säters kommun finns förskolor i centrala Säter, Gustafs och i Stora Skedvi, sammanlagt tio förskolor.

Förskolan är öppen 06:30 – 18:00, måndag till fredag.

I Säters kommun finns inte någon fristående förskola.

För att få förskola ska du arbeta eller studera. Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan.

För att få en plats på förskolan ska du göra en ansökan, antingen i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett. Vi vill helst att du gör ansökan via vår e-tjänst.

Läs mer om ansökan till förskola här

Säters kommuns förskolor

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar på tillgängligheten – alla barn har rätt till förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den omfattar 525 timmar i om året. Förläggningen av tiden beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Barnet får gå 5 timmar per dag, tisdag-torsdag, kl 09:00-14:00.

Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Allmän förskola verksamhetsåret 2017-2018

Ht 2017 2017-09-05 – 2017-12-20
Vt 2018 2018-01-09 – 2018-05-31
Ledig/Påsklov 2018-04-03 – 2017-04-05

Gör din ansökan till allmän förskola direkt i vår e-tjänst (Ange i anteckningsrutan på sidan 5 i ansökan att din ansökan gäller allmän förskola.)

Ansökan om allmän förskola – blankett

Annan pedagogisk verksamhet, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i Gustafs och centrala Säter och bedrivs av kommunalt anställda dagbarnvårdare.

I centrala Säter arbetar två dagbarnvårdare tillsammans i den ena dagbarnvårdarens hem. I Gustafs samarbetar tre dagbarnvårdare, där verksamheten vissa dagar i veckan genomförs i lokal vid Konvaljens förskola.

Läs mer om Pedagogisk omsorg i Dalsbyn och Svalan – pedagogisk omsorg i Gustafs.

Vad skiljer pedagogisk omsorg från förskolan?

Skillnaden mellan pedagogisk omsorg och förskola är att förskola är en skolform och att förskolan styrs av en egen läroplan. För den pedagogiska omsorgen har Skolverket gett ut allmänna råd för hur verksamheten ska bedrivas.

En annan skillnad är att det inom förskolan finns krav på att det ska finnas legitimerade förskollärare.