Hoppa till innehåll

Förskola

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Rätt till plats på förskolan

Du kan få förskola till ditt barn från ett års ålder fram till att  barnet börjar skolan. För att få förskola ska du arbeta eller studera.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan eller pedagogiska omsorgen även annan tid.

Barnet kan också få förskoleplats utifrån särskilda behov. Kontakta barn- och utbildningssektorn, mail: barnomsorg@sater.se

Läs mer om ansökan till förskola

Säters kommuns förskolor

Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg 

Ansökan görs tidigast 6 månader före önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras via e-tjänst på Säters kommuns hemsida. Introduktionen för barnen börjar på onsdagar så önska gärna ett placeringsdatum som är en onsdag.

Erbjudande om plats 

När du har anmält behov av plats ska kommunen erbjuda plats inom 4 månader. Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning på respektive enhet. Syskon till redan placerade barn placeras om möjligt på samma förskola/pedagogiska omsorg.

Förskoleplats övergår till fritidshemsplats

Alla barn som går i förskola skrivs automatiskt över till fritidshem i samband med att barnet ska börja förskoleklass (F-klass).

Har ditt barn i dag förskoleplats och inte behöver, eller har rätt till fritidshemsplats måste du säga upp platsen i god tid innan höstterminens start. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen kommit in till kommunen. Platsen sägs enklast upp genom e-tjänsten på Säters kommuns hemsida.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den omfattar 525 timmar per år. Förläggningen av tiden beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Barnet får gå 5 timmar per dag, tisdag-torsdag, kl. 9–14.

Allmän förskola erbjuds inte under skolloven.

Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Allmän förskolas läsårstider 

Gör din ansökan till allmän förskola direkt i vår e-tjänst (Ange i anteckningsrutan på sidan 5 i ansökan att din ansökan gäller allmän förskola.)

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i Gustafs och centrala Säter och bedrivs av kommunalt anställda dagbarnvårdare.

I centrala Säter arbetar fyra dagbarnvårdare tillsammans i en av dagbarnvårdarens hem. I Gustafs samarbetar två dagbarnvårdare, där verksamheten bedrivs i lokal i Konvaljens förskola.

Läs mer om I Ur och Skur Pedagogisk omsorg i Dalsbyn och Svalan – pedagogisk omsorg i Gustafs.

Vad skiljer pedagogisk omsorg från förskolan?

Skillnaden mellan pedagogisk omsorg och förskola är att förskola är en skolform och att förskolan styrs av en egen läroplan. För den pedagogiska omsorgen har skolverket gett ut allmänna råd för hur verksamheten ska bedrivas. En annan skillnad är att det inom förskolan finns krav på att det ska finnas legitimerade förskollärare.

Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close