Studie- och yrkesvägledning

Kontaktinformation

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2, 783 32 Säter

Frånvaro? Ledighetsansökan? Rutiner? Logga in i programmen Skola24 (schema, frånvaro, ledighet) och Unikum (info. till aktuella elever och vårdnadshavare, kontaktuppgifter, kunskapsbedömningar) via E-tjänster på Säters kommuns hemsida (välj webbsida före app även från mobilen för att ta del av all information).


Tack för ditt meddelande.

Valet av studie- och yrkesval inför framtiden blir både viktigare och mer intressant att göra i den digitala tid vi lever idag. Många av de studievägar och yrken vi har fått de senaste åren inom den digitala världen fanns inte för fem år sedan och tempot i vilket nya arbetsuppgifter dyker upp ökar. Även internationaliseringen bidrar till nya yrkesområden, med världen som obegränsad arbetsplats.

Det gör att studie- och yrkesval är ännu mer spännande och öppnar ännu fler vägar. För de framtida valen är det viktigt att du som elev i grundskolan förbereder dig väl genom att lägga ner mycket energi, tid och kraft på studierna så att du har möjlighet att välja studieväg utifrån dina önskemål.

Som ett stöd i studie- och yrkesvägledning finns studie- och yrkesvägledare (SYV) på skolan, som planerar och hjälper till med information och aktiviteter för vägvalet.

Aktiviteter

Studie och yrkesvägledningsinformation ges i årskurs 7 med en övergripande information från SYV och information från Arbetsmarknadskunskap.

I årskurs 8 ges mer information, möjlighet till besök på gymnasieskolor och besök med information från Arbetsmarknadskunskap. Egen PRAO under fem dagar.

Undervisande lärare på skolan informerar inom flera ämnesområden om olika yrkesroller och uppdrag som finns i samhället. Det sker fortlöpande i undervisningen från årskurs 7- 9.

I årskurs 9 kommer valet till gymnasieskolan

  • Föräldrainformation om valet till gymnasieskolan i början av oktober.
  • Vägvalsinformation där gymnasieprogram från länet besöker Klockarskolan en kväll i oktober och informerar elever och vårdnadshavare om studievägar. Målet är att alla gymnasieprogram ska finnas representerade för att ge information.
  • Under hela hösten kommer information om valet att ges till eleverna så att alla elever och vårdnadshavare är väl förtrogna med själva valet och de program som finns att välja mellan inom och utanför länet.
  • Gymnasieskolor håller ”Öppet Hus” för information om sin egen skola. Annonseras via Region Dalarna och annonser i dagspress och sociala medier.
  • Individuell studievägledning med elever på skolan under hela hösten på tider som eleven bokar med SYV.
  • Information från Arbetsmarknadskunskap om yrkesliv och studieval.
  • Valet genomförs digitalt genom gymnasieantagningen vid Dalarnas Kommunförbund. Information om hur det går till får eleverna genom SYV. Det finns även information på Gysams hemsida.

I de framtida studie- och yrkesvalen finns inga begränsningar. Allt är möjligt, de begränsningar som är, skapar vi inom oss själva, och de kan övervinnas. Framtiden är alltid möjlig att påverka. Var med och ta för dig inför valet av din framtid.

Möjlighet att ta emot elever på PRAO 2023-2024?

Passa på att ta emot en elev, kanske kan det bli en framtida anställd, kollega eller se det som ett tillfälle att inspirera eleven kring de olika yrken som finns på just ert företag. Tillsammans hjälps vi åt för att stötta framtidens arbetskraft!

Årskurs 9 har PRAO v. 37, medan åk 8 har det v. 12.

Har ni frågor eller funderar över något, kontakta gärna Klockarskolans studie- och yrkesvägledare Anna på anna.carlsson@edu.sater.se