Inkomstkontroll förskola och fritids

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Betalar du rätt barnomsorgsavgift?

I Säters kommun kan man välja att betala enligt maxtaxa eller anmäla sin inkomst och betala utifrån vad man tjänar. Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 50 340 kr (år 2021) får man en lägre barnomsorgsavgift.

Inkomstkontroll

Sedan år 2019 jämförs de inlämnade inkomstuppgifterna med hushållens gemensamma taxerade inkomst hos Skatteverket (deklarationen).

Visar det sig att inkomstuppgifterna som du lämnat till oss inte stämmer överens med skatteverkets uppgifter kommer avgiften justeras genom inkomstkontrollen. Det innebär att du i efterhand faktureras (inkomstkorrigering) eller får pengar tillbaka.

Den som ska få tillbaka pengar får ett brev där man ska fylla i bankkontouppgifter för att sedan få pengarna insatta på sitt konto.

Granskar 2 år bakåt

Inkomstuppgifterna som varje hushåll har lämnat till grund för barnomsorgsavgiften jämförs med den taxerade årsinkomsten (deklarationen) från Skatteverket.

Den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Två års fördröjning

Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Betalat enligt maxtaxa

Har du betalat enligt maxtaxan (ordinarie avgift) berörs du inte av inkomstkontrollen.

Lämna inkomstuppgifter

Du lämnar inkomstuppgifter i E-tjänster. Det går endast att lämna inkomstuppgifter för nästkommande månad, inte bakåt i tiden. Du kan ändra sin inkomst varje månad om du har en ojämn inkomst.

Om du har haft en ojämn inkomst under året (kanske har studerat halva året och jobbat halva året) kan du lämna in dina lönespecifikationer för att göra en manuell uträkning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter