Inkomstkontroll förskola och fritids

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Betalar du rätt barnomsorgsavgift?

I Säters kommun kan man välja att betala enligt maxtaxa eller anmäla sin inkomst och betala utifrån vad man tjänar. Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 54 830 kr (år 2023) får man en lägre barnomsorgsavgift.

Inkomstkontroll

Sedan år 2019 jämförs de inlämnade inkomstuppgifterna med hushållens gemensamma taxerade inkomst hos Skatteverket (deklarationen).

Visar det sig att inkomstuppgifterna som du lämnat till oss inte stämmer överens med skatteverkets uppgifter kommer avgiften justeras genom inkomstkontrollen. Det innebär att du i efterhand faktureras (inkomstkorrigering) eller får pengar tillbaka.

Den som ska få tillbaka pengar får ett brev där man ska fylla i bankkontouppgifter för att sedan få pengarna insatta på sitt konto.

Granskning genomförd år 2022 för år 2020

År 2022 har vi genomfört granskning av inkomståret 2020. Granskningen är klar och fakturor har skickats ut till de som har betalt för låg avgift.

Separation

Fakturan skickas till den som var räkningsmottagare för året granskningen avser och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig. Ni får själva komma överens med varandra om hur in- eller utbetalningen ska fördelas. Säters kommun kan inte erbjuda någon hjälp när det gäller fördelningen.

Granskar 2 år bakåt

Inkomstuppgifterna som varje hushåll har lämnat till grund för barnomsorgsavgiften jämförs med den taxerade årsinkomsten (deklarationen) från Skatteverket.

Den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Om du har haft en ojämn inkomst under året (kanske har studerat halva året och jobbat halva året) kan du lämna in dina lönespecifikationer mm för att göra en manuell uträkning.

Två års fördröjning

Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Betalat enligt maxtaxa

Har du betalat enligt maxtaxan (ordinarie avgift) berörs du inte av inkomstkontrollen.

Lämna inkomstuppgifter

Du lämnar inkomstuppgifter i E-tjänster. Det går endast att lämna inkomstuppgifter för nästkommande månad, inte bakåt i tiden. Du kan ändra din inkomst varje månad om du har en ojämn inkomst.