Barn och unga med psykisk ohälsa

Kontaktinformation

Socialkontoret reception

Telefon: 0225-55 165

Besöksadress:

Gränsgatan 3 A, 1 tr
783 30 Säter

Postadress:

Säters kommun
Socialkontoret
Box 300
783 27 Säter

 


Tack för ditt meddelande.

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa.

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller om du utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger. Eller så kanske du är orolig för att en kompis eller någon vuxen i din närhet mår dåligt.

0-17 år

För dig som bor i Säters kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Vid lättare  besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska du i första hand vända sig till samtalsmottagningen för barn och unga på vårdcentralen för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs.

Du kan också vända dig till Ungdomsmottagningen eller till elevhälsan vid den skola som du går på.

Vid allvarligare psykiska besvär, t ex svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar du den psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun där du bor. Behöver du akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt.
Psykiatriska akutmottagningen: 0225-49 44 00.

Har du behov av akut hjälp?

Vid livshotande tillstånd ring 112.
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut när du mår dåligt.

Fråga om råd

Telefonjourer och rådgivning på 1177.se – till exempel till Nationella hjälplinjen och BRIS.

Typ av problem

Här kan du läsa om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för om barn och ungas psykiska hälsa eller ohälsa. Genom att klicka på en problemställning får du läsa om vad begreppet innebär.

Här hittar du länkar till 1177