Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontaktinformation

Kommunens växel
Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Har du  nedsatt förmåga att röra dig och mycket svårt att gå kan du ansöka om ett parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd gäller både om du kör själv eller åker med någon annan.
Det är du som fått tillståndet som får använda det.

Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda markerade platser och innebär också att du kan få parkera under längre tider än normalt. Det betyder även att du vanligtvis inte behöver betala de parkeringsavgifter som finns i samband med att du parkerar bilen.

Parkeringstillstånd gäller i längst 5 år.