Våld i nära relationer

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165

Besöksadress:

Gränsgatan 3 A, 1 tr
783 30 Säter

Postadress:

Säters kommun
Socialkontoret
Box 300
783 27 Säter


Tack för ditt meddelande.

Våld är varje handling som riktar sig mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld i nära relationer är ett stort och komplex samhällsproblem som skadar hälsa och välbefinnande allvarligt. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar.

Socialtjänsten erbjuder stödinsatser till alla berörda parter – både de som är utsatta för våld, barn- och ungdomar som bevittnat eller upplevt våld och för dem som utövar våld.

Är du utsatt för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Viss praktisk hjälp
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Söka ekonomiskt bistånd
 • Information om andra som kan hjälpa
 • Stöd i föräldrarollen

Utsätter du andra för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Stöd för att bättre kunna hantera konflikter, relationsproblem och aggressivitet
 • Stöd i föräldrarollen

Barn som bevittnat eller upplevt våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Lyfta barnperspektivet