Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Våld i nära relationer

Kontaktinformation

Samordnare för våld i nära relationer
Socialkontoret receptionen

Telefon: 0225-55 165

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Våld är varje handling som riktar sig mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något den vill. Våld i nära relationer är ett stort och komplex samhällsproblem som skadar hälsa och välbefinnande allvarligt. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar.

Socialtjänsten erbjuder stödinsatser till alla berörda parter – både de som är utsatta för våld, barn- och ungdomar som bevittnat eller upplevt våld och för dem som utövar våld.

Är du utsatt för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Viss praktisk hjälp
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Söka ekonomiskt bistånd
 • Information om andra som kan hjälpa
 • Stöd i föräldrarollen

Utsätter du andra för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Stöd för att bättre kunna hantera konflikter, relationsproblem och aggresivitet
 • Stöd i föräldrarollen

Barn som bevittnat eller upplevt våld

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Lyfta barnperspektivet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close