Skedvigården

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Skedvigården ligger nedanför Stora Skedvi Kyrka med utsikt över ängs- och åkerlandskapet och med Dalälven nästan intill knuten.
Adressen: Prästgårdsvägen 1, 783 92 Stora Skedvi

Skedvigården består av totalt 20 platser. 8 lägenheter för personer med demenssjukdom, 10 lägenheter traditionellt äldreboende samt 2 korttidsplatser.

Verksamhetsmål

Säters kommuns särskilda boenden erbjuder boende för personer med demenssjukdom och för personer med upplevd otrygghet.
Vårt mål är att du ska få god omsorg och omvårdnad, tillsyn och bemötande.
Du skall känna trygghet, gemenskap och bli respekterad för den du är.

Boendet

På Skedvigården har du ett eget hyreskontrakt som du tecknar med Säterbostäder. Du kan då ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.
Du tecknar en egen hemförsäkring, för att kunna täcka ev. skador som kan uppstå.

När du bor på Skedvigården betalar du för omsorg, vård och mat.

Larm

Lägenheterna är utrustade med personlarm. Detta larm går att anpassa för våra hyresgäster. Larmet går till personsökare som personalen bär på sig.

Post

Till varje lägenhet finns ett post fack i vår entré. Där finns även postlåda för utgående post som töms när posten kommer till oss.

Besök

Skedvigården har inga speciella besökstider, detta är ett boende, man tar emot besök och umgås som man själv vill.

Personal

På alla kommunens boenden finns undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Dessutom finns tillgång till kommunens sjuksköterska finns dygnet runt.
När du flyttar in kommer du att få en kontaktperson som kan hjälpa dig att handla, beställa tid hos frisör m.m.

Social samvaro

På Skedvigården anordnas aktiviteter som planeras och genomförs av personal på boendet. Vi har boråd ca 2 gånger per termin där personal tillsammans med boende planerar önskade aktiviteter. Även flera frivilligorganisationer besöker oss återkommande för att hjälpa till med olika aktiviteter. Vi firar bland annat högtider, erbjuder musikunderhållning, högläsning, gudstjänst och gymnastik.
Vår ambition är att varje dag erbjuda någon form av aktivitet. Allt från tidningsläsning till bakning eller spela spel.
Du ska även ha möjlighet till individuell vardagsnära aktivitet/egen tid, utifrån dina önskemål.