Hjälp i hemmet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Hjälp när du bor kvar hemma

När du blir gammal, har eller får en funktionsnedsättning eller om du blir sjuk kan du behöva hjälp från andra för att leva ett bra liv. Från kommunen kan du få hjälp som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma.

  • Insats i hemmet är hjälp med personlig omvårdnad som till exempel att duscha och hjälp med att ta på kläder. Det kan även vara hushållssysslor som till exempel tvätt och städning.
  • För personer med demenssjukdom finns det dagverksamhet med aktiviteter och gemenskap.
  • Du kan ansöka om trygghetslarm om du känner dig otrygg.

Behöver du hjälp ska du ansöka om det till kommunen.

Läs här om hur en ansökan går till och hur du kommer i kontakt med en biståndshandläggare

Insatser från hemtjänsten

I den personliga omvårdnaden ingår sådana hjälpinsatser som du behöver för att tillgodose dina kroppsliga och sociala behov. Det kan exempelvis handla om hjälp eller stöd för att kunna äta, dricka, klä på dig, sköta din personliga hygien inklusive munvård, förflytta dig, insatser för att känna trygghet och säkerhet (tillsyn), ledsagning/promenader eller tillfällig avlösning av anhörigvårdare i hemmet.

Den praktiska hjälpen kan ges som t ex städning, tvätt, inköp eller post- och bankärenden.

Dagverksamhet

Dagverksamheten i Säter finns i Öhinska villan på Peter Cruses väg.
Verksamheten är främst till för att ge personer med demenssjukdom stöd och stimulans.

Inom dagverksamheten kan du få och uppleva gemenskap och trygghet, samt få möjlighet att delta i aktiviteter.

För dig som är anhörig innebär en väl fungerande dagverksamhet vila och avkoppling, samt möjlighet att ägna sig åt egna intressen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att ge trygghet i så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som det är möjligt och så länge som du själv vill.

Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till ditt eluttag. När du trycker på larmknappen kan du dygnet runt komma i kontakt med trygghetscentralen för att få hjälp när något akut har hänt.

Så här fungerar ett trygghetslarm

  • När ditt larm installeras lämnar du samtidigt en kopia på din bostadsnyckel till hemtjänstpersonalen.
  • Trygghetsknappen sitter på din handled, ungefär som en klocka, eller hänger som ett halsband. En basenhet som används för att kommunicera med dig placeras på en central plats i ditt hem.
  • När du trycker på knappen kommer du i kontakt med Trygghetscentralen som kan prata med dig genom basenhetens högtalare.
  • Om Trygghetscentralen inte får kontakt med dig så ringer de alltid upp på din telefon.
  • Om du inte svara på din telefon så ringer Trygghetscentralen till hemtjänstpersonalen som då åker  hem till dig.

Varje dygn görs ett provlarm

Var 23:e timme görs en automatisk säkerhetskontroll.
Blir det strömavbrott fungerar larmet med batteri i 36 timmar. Kontakta alltid hemtjänstpersonalen om du haft ett längre strömavbrott.

Uppsägning eller flytt av larm

Om du ska flytta ska du alltid hemtjänstpersonalen i god tid innan din flytt. Trygghetslarmet ska installeras i den nya bostaden innan du flyttar in. Detsamma gäller om du byter lås i din bostad.

Om du inte behöver larmet ska du eller en anhörig till dig kontakta hemtjänstpersonalen. Larmet kan inte överlåtas till någon annan.