Översvämning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen i länet. Under den så kallade vårfloden kan en snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden – så att du kan se när vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

dinsakerhet.se kan du läsa om hur du kan skydda dig och din fastighet.

Översvämningskartor

Här kan du se hur Säters kommun skulle påverkas vid olika scenarier.

100-årsflöde

Kartan visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Sannolikheten för ett sådant flöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att det ska inträffa en gång under en hundraårsperiod är 63 procent och sannolikheten att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 procent.

Högsta beräknade flöde

Kartan visar vattnets utbredning för det högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar.