Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Översvämning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen i länet. Under den så kallade vårfloden kan en snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Läs mer om översvämning, dammbrott och liknande på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Översvämningskartor

Här kan du se hur Säters kommun skulle påverkas vid olika scenarier. OBS! Länkarna fungerar endast i Internet Explorer.

100-årsflöde

Högsta beräknade flöde

Dammbrott, maximal vatenutbredning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close