Dammbrott

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Så gör du om en damm i Dalälven går sönder

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar.
Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.
Säter är en kommun som skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar skulle brista. Det här är en plan för vad du ska göra om det blir ett dammbrott som påverkar dig.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.
Om Trängslet-dammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 17 timmar innan vattnet når Säters kommun.
Vill du se hur området där du bor kan påverkas om Trängsletdammen
skulle gå sönder kan du titta närmare på dessa kartor. Där kan du också se och läsa om effekterna av andra höga vattenflöden.

Så får du reda på att en damm gått sönder

De varningssystem som finns tillgängliga i Säters kommun verkar i huvudsak genom radio/TV. Lyssna på radions kanal P4 Dalarna, om du är i länet.
Kommunens hemsida kommer att ha ständigt uppdaterad information för närområdet.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen. Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor
och anmäla dig där. Mer information om var din utrymningsstation ligger hittar du längre ner i denna text. Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen
får information om hur du får hjälp via kommunens växel 0225 – 55 000

Din utrymningsstation ligger här

• Sockenstugan, Stora Skedvi – för dig som bor norr Dalälven
• Församlingsgården, Gustafs – för dig som bor söder Dalälven i Gustafsområdet
• Coriandergården, Säter – för dig som bor söder Dalälven i Fäggebyområdet

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en kommunikationsenhet. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas.
Telefonnumret till kommunikationsenhett får du i samband med en krissituation via kommunens växel 0225 – 55 000.
Kommunen har krisinformation på sin webbplats.