Intresseorganisationer

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

I Säter

I Säters kommun finns RSMH Hoppet i Säter
Här kan du träffa medmänniskor som har erfarenhet av att det behövs stöd och medmänsklig kontakt när tillvaron är jobbig och hälsan sviktar. Varje torsdag mellan kl. 12.30–21.00 är det öppet hus på RSMH Hoppet, Kungsvägen 1 i Säter, du är välkommen även om du inte är medlem.

Webbsidor

Det finns även flera olika webbsidor som handlar om olika funktionsnedsättningar.
Nedan finns exempel på sidor som du kan besöka.

Åss – svenska ångestsyndromsällskapet
Åss är en ideell förening och utgör ett viktigt stöd för människor med ångest.

Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Riksförbundet Attention
Attention är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF); ADHD, DAMP, Aspbergers syndrom, Tourettés syndrom, ADD, OCD, Tvångssyndrom, AST.

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att leva ett bra liv. I lokalföreningen kan man delta i studiecirklar, utflykter, lägerresor med mera, eller bara umgås över en kopp kaffe.

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och efterlevandes Stöd
SPES är till för alla som mist en närstående genom suicid.
I SPES kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

ANANKE – Svenska OCD-förbundet
Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Autism & Aspeerger förbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.