Akut hjälp

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp. Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du alltid ringa till SOS alarm på telefonnummer 112.


Här hittar du olika kontakter för stöd och hjälp i akuta situationer

Räddningstjänst, polis och ambulans

Om du är i en nödsituation ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Det går alltid att ringa 112, var man än befinner sig i landet.

Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

Att tänka på när du ringer 112:

  • tala utförligt om vad som har hänt
  • tala om vem du är och varifrån du ringer
  • tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Tips vid en olycka

Lägg följande enkla regler på minnet för tillämpning vid ett olyckstillfälle:

  • behåll lugnet
  • se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till
  • du som tar ledningen – skaffa en överblick och ge därefter order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att vid en trafikolycka varna andra trafikanter
  • ge första hjälpen
  • håll obehöriga borta
  • alarmera och ordna vägvisning

112 funkar alltid

Med hjälp av telefonnumret kan operatören se från vilken adress samtalet kommer. Larmar du från en telefonautomat är det bara att lyfta luren och slå 112 utan att använda telefonkort. Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.


Sjukvårdsrådgivningen – 1177

Hit kan du ringa dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska som svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefonnummer: 1177


Polis – 114 14

Numret är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.


Socialtjänsten Säter – 0225-55 165

Socialtjänsten – Individ och familjeomsorgen kan du under kontorstid ringa till för att få råd,  stöd och hjälp.


Socialjour – 112

Socialjouren betjänar flera av länets kommuner däribland Säter. Den sköts av Borlänge kommun och är stationerad i Borlänge.

Socialjouren är tillgänglig enbart utanför kontorstid dvs. vardagar före 08.00 och efter 16.00 och under helger 00.00-24.00. Under övrig tid vänder man sig till socialtjänsten på telefonnummer: 0225-55165.

Socialjouren tar hand om akuta sociala problem inom individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enl. LVU och LVM samt bedömningar i situationer som rör kvinnofrid.
Socialjouren nås via 112.


Psykiatriska akutmottagningen i Säter

Akutmottagningen vänder sig till alla som bor eller vistas i Dalarna och har behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem. Kontakt med mottagningen ska ske via telefon före besök. Mottagningen och telefonen har öppet dygnet runt
Telefonnummer: 0225-49 44 00


Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Borlänge

Vid behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du ringa till BUP i Borlänge under kontorstid.
Telefonnummer: 0243-49 70 40

Om du som barn, ungdom eller förälder är i behov av akut rådgivning kan du vända dig till BUP:s länsgemensamma enhet i Falun som har öppet dygnet runt.
Telefonnummer: 023-49 20 70


Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60

Hit kan du ringa för gratis kris och stödsamtal, eller om du behöver någon att prata med. Telefontider är: 13.00-22.00 alla dagar


BRIS Barnens hjälptelefon – 116 111

Barnens hjälptelefon är till för dig som är upp till 18 år. Dit kan du ringa om vad som helst och du behöver inte säga vem du är.

Personalen lyssnar alltid på dig och försöker tillsammans med dig hitta en lösning på det som inte känns bra. Det är gratis att ringa till BRIS och du kan vara anonym om du vill. Om du vill kan du också chatta eller mejla till vuxna på BRIS-mejlen.

Öppet varje dag

BRIS-telefonen är öppen alla dagar klockan 14.00-21.00

Till bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen.
Samtalet syns inte på telefonräkningen.


Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst.

Jourhavande kompis


BRIS Vuxentelefon- 0771-50 50 50

BRIS Vuxentelefon – om barn. BRIS tar här emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn.
Öppettider alla vardagar 09.00-12.00 (stängt helger, klämdagar och röda dagar).


Jourhavande präst, diakoni

Svenska kyrkans diakoni hjälper människor i fysiska och psykiska svårigheter och andlig nöd. För att få kontakt med en diakon kan du vända dig till församlingen. Har du akut behov av att prata med någon under kvällar och helger kan du vända dig till jourhavande präst.
Telefonnummer Svenska kyrkan i Säter: 0225-488 900
Telefonnummer Jourhavande präst: 112


Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Vi erbjuder tolkservice på de flesta språk som pratas i Sverige.


Samordnare för våld i nära relationer- Socialtjänsten

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd skall du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Till socialtjänsten kan du vända dig om du känner dig rädd, hotad, kontrollerad eller isolerad, har blivit slagen eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Vi har skyddat boende.
Telefonnummer: 0225-55 165


Brottsofferjouren – 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.


Terrafem

Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.
Telefonnummer/Phonenumber: 020-52 10 10   


Mansjour – 08-30 30 20

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd skall du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld