Färdtjänst

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning.

För att du ska ha rätt att resa med färdtjänst måste du ha ett särskilt tillstånd. Det kan du få om du har en funktionsnedsättning som är varaktig längre än tre månader. Du ska också ha svårt med att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Du har inte rätt till färdtjänst enbart på grund av att det saknas kollektivtrafik där du ska resa.

Du ska också vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till färdtjänst. Färdtjänsten gäller för resor inom kommunen. För resor till övriga kommuner i länet samt till kommuner utanför länet gäller riksfärdtjänst.

Region Dalarna är länets kollektivtrafikförvaltning och ansvarar för att utreda och pröva rätten till Färdtjänst och Riksfärdtjänst.

Ansökan om Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänsten Dalarna

 0774-44 00 00
Telefontider: 24/7 dygnet runt alla dagar