Ni kommer inte överens

Kontaktinformation

Socialkontoret reception

Telefon: 0225-55 165

Besöksadress:

Gränsgatan 3 A, 1 tr
783 30 Säter

Postadress:

Säters kommun
Socialkontoret
Box 300
783 27 Säter

 


Tack för ditt meddelande.

Att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör gemensamma barn är alltid det bästa för barnet. För föräldrar som lever tillsammans är Familjerådgivningen de som erbjuder samtal som hjälp för att lösa konflikter mellan de vuxna. Är konflikterna djupa, innehåller de våld mm. kan du alltid kontakta socialtjänsten anonymt för rådgivning och annat stöd som kan behövas. För föräldrar som är separerade rekommenderas samarbetssamtal hos socialtjänstens familjerätt. Även separerade par kan vända sig till familjerådgivningen för samtal.

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vi kan också erbjuda samtal för att diskutera hur den ekonomiska frågan kring barnen skall lösas. När önskemål om samarbetssamtal inkommer hålls ett inledande samtal med parterna var för sig. Efter de enskilda samtalen görs en bedömning om samarbetssamtal ska erbjudas, vilket vi i de allra flesta fall gör. De samarbetssamtal som erbjuds på egen begäran sker utan att de registreras eller dokumenteras. Samarbetssamtal kan leda till en önskan om att teckna avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av Socialnämnden (sker av socialsekreterare via delegation) om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva överenskomma om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.

Vårdnad, boende, umgänge

När du har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta oss för råd och stöd. Rådgivningen sker i första hand per telefon. Den är kostnadsfri och behöver inte dokumenteras eller registreras. Dina uppgifter skyddas av sekretess.

Här hittar du information från andra myndigheter som kan vara ett stöd för dig som fått barn eller som ska separera från din partner på mfof.se.