Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ni kommer inte överens

Kontaktinformation

Socialkontoret reception
Telefon: 0225-55 165

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör gemensamma barn är alltid det bästa för barnet. För föräldrar som lever tillsammans är Familjerådgivningen de som erbjuder samtal som hjälp för att lösa konflikter mellan de vuxna. Är konflikterna djupa, innehåller de våld mm. kan du alltid kontakta socialtjänsten anonymt för rådgivning och annat stöd som kan behövas. För föräldrar som är separerade rekommenderas samarbetssamtal hos socialtjänstens familjerätt. Även separerade par kan vända sig till familjerådgivningen för samtal.

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vi kan också erbjuda samtal för att diskutera hur den ekonomiska frågan kring barnen skall lösas. När önskemål om samarbetssamtal inkommer hålls ett inledande samtal med parterna var för sig. Efter de enskilda samtalen görs en bedömning om samarbetssamtal ska erbjudas, vilket vi i de allra flesta fall gör. De samarbetssamtal som erbjuds på egen begäran sker utan att de registreras eller dokumenteras. Samarbetssamtal kan leda till en önska om att teckna avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av Socialnämnden (sker av socialsekreterare via delegation) om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva överenskomma om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.

Vårdnad, boende, umgänge

När du har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta oss för råd och stöd. Rådgivningen sker i första hand per telefon. Den är kostnadsfri och behöver inte dokumenteras eller registreras. Dina uppgifter skyddas av sekretess.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close