Tystnadsplikt och sekretess

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Alla som är anställda vid Sociala sektorn har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagens regler.
Detta innebär att ingen anställd eller förtroendevald får lämna ut uppgifter till någon som inte behöver veta uppgifter om dig i sitt arbete. 

Enligt lag är sociala sektorn dock skyldig att lämna ut specifika uppgifter om dig till andra myndigheter. Det gäller t ex förfrågan från Kronofogdemyndigheten om du har försörjningsstöd eller från domstol vid en vårdnadstvist.

Det kan även finnas tillfällen som gör att du lämnar ditt samtycke till att uppgifter om dig lämnas ut.