Tystnadsplikt och sekretess

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Alla som är anställda vid Sociala sektorn har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagens regler.
Detta innebär att ingen anställd får lämna ut uppgifter till utomstående eller till personer inom sektorn som inte behöver veta uppgifter om dig i sitt arbete. 

Det som finns dokumenterat om dig får bara lämnas ut till andra myndigheter eller utomstående med ditt medgivande.
I vissa situationer som finns reglerade i lagar är sociala sektorn skyldig att lämna ut vissa specifika uppgifter till andra myndigheter. Det gäller t ex förfrågan från Kronofogdemyndigheten om du har försörjningsstöd eller av domstol begärt yttrande vid en vårdnadstvist.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter