Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tystnadsplikt och sekretess

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Alla som är anställda hos socialförvaltningen har tystandsplikt och lyder under sekretesslagens regler.
Detta innebär, att ingen anställd får lämna ut uppgifter till utomstående eller personer inom förvaltningen som inte behöver veta uppgifter om dig i sin yrkesutövning. Detta för att du ska kunna känna dig trygg.

Detta gäller också handlingar.
De får bara lämnas ut till andra myndigheter eller utomstående med ditt medgivande.
I vissa situationer som finns reglerade i lagar, är socialförvaltningen skyldig att lämna ut vissa specifika uppgifter till andra myndigheter. Det gäller t ex förfrågan från Kronofogdemyndigheten om du har försörjningsstöd eller av domstol begärt yttrande vid en vårdnadstvist.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close