Familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Vi söker familjer med resurser att ta emot en till i sin familj. Man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid, deltid eller studera. Det finns ingen formell åldersgräns. Det viktigaste är att det finns en trygg och stabil tillvaro, utrymme, gott om tid och tålamod och att man kan tänka sig att samarbeta med ett barns familj och med socialtjänsten.

Kontaktperson/kontaktfamilj

Som kontaktperson eller kontaktfamilj är din/er främsta uppgift att vara en
kompis eller medmänniska, en person eller familj att göra saker med
regelbundet. Det kan handla om allt från att gå och fika eller bowla till att
bjuda hem personen på middag.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du i ditt hem tar emot ett barn eller en ungdom som blir boende hos dig för en kortare eller längre tid. Barnet/ungdomen blir en del i din familj och du/ni fungerar istället för de biologiska föräldrarna i vardagen. Det innebär att man som vuxen tillgodoser barnets vardagliga behov av närhet, trygghet och mat. Det innebär också att man tar ansvar för att barnet får den hälso- och sjukvård det behöver och att man exempel skjutsar till aktiviteter.

När du anmält intresse

För att få bli familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj krävs att kommunens socialnämnd lämnar ett medgivande till det. Som underlag till nämndens beslut genomförs en utredning. Utredningen omfattas av samtal, hembesök, intervju och inhämtande av uppgifter från bland annat polisregister och socialregister. Samtal genomförs även med biologiska barn och referenter kontaktas. Det som bland annat bedöms är att du har tid och plats för att ta emot ett barn. Vi gör också en bedömning om du har känslomässigt utrymme för barnet.

Ersättning

Familjehemmen ersätts enligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer. Med arvode för uppdraget och omkostnadsersättning för ex. mat, kläder och boende.

Hur du ansöker

Om du/ni är intresserade av att bli familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj så kan du anmäla intresse genom hemsidan Familjehem Sverige. Annars kan du kontakta vår familjehemssekreterare som du når via socialkontorets reception.