Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Vi söker familjer eller personer som som har en stabil livssituation och vill göra en insats genom att erbjuda sin hjälp till ett barn eller ungdom, antingen som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Men vad innebär det att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Här nedan kan du läsa lite mer om vad respektive uppdrag innebär.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn, ungdom eller en annan vuxen under en bestämd tidsperiod. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en god förebild, vara någon att prata med eller att göra aktiviteter tillsammans med för att bryta en social isolering.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • bowling
  • gå och fika
  • bjuda hem personen på middag med mera

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli kontaktperson, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning i form av en arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utgifter för uppdraget som kontaktperson. Säters kommun följer Sveriges kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer vad gäller ersättningar.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets eller ungdomens egen familj. Barnet eller ungdomen bor fortfarande kvar hemma men får extra stöd av sin kontaktfamilj, vanligen någon helg per månad. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få tillbringa tid hos en annan familj. En kontaktfamilj behöver inte bo i Säters kommun.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Säters kommun följer Sveriges kommuners och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du i ditt hem tar emot ett barn eller en ungdom som blir boende hos dig för en kortare eller längre tid. Barnet/ungdomen blir en del i din familj och du/ni fungerar istället för de biologiska föräldrarna i vardagen. Det innebär att man som vuxen tillgodoser barnets vardagliga behov av närhet, trygghet och mat. Det innebär också att man tar ansvar för att barnet får den hälso- och sjukvård det behöver och att man exempel skjutsar till aktiviteter.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du fylla i en intresseanmälan på länken familjehemsverige.se. När vi mottagit din intresseanmälan skickar vi ett brev till dig att vi mottagit den. Går du vidare i processen kommer du att bli kontaktad av socialkontoret för vidare information. Om du är fortsatt intresserad efter att du fått information så genomför vi en utredning av dig och din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenstagningar.

Om du inte vill fylla i en intresseanmälan via familjehemsverige.se kan du ringa socialkontoret och lämna din intresseanmälan direkt till en handläggare. Du ringer då till socialkontorets reception och meddelar att du vill lämna en intresseanmälan om att bli familjehem, du blir då kopplad till aktuell handläggare som tar uppgifter om dig.

Ersättning

Som familjehem får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Säters kommun följer Sveriges kommuners och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att ringa socialkontorets reception.