Hjälpmedel

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Om du har nedsatt funktion eller en långvarig sjukdom som påverkar dina möjligheter att klara dig i vardagen kan du vara i behov av ett hjälpmedel.
Kommunen ansvarar för de flesta personliga hjälpmedel. Till exempel manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjare.

Hjälpmedel utprovas individuellt. Utprovningen sker av ansvarig personal hemma hos dig. För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en bedömning. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning. Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten/sjukgymnasten.

Avgift

Du betala en avgift när du får hjälpmedlet. Hjälpmedlen är ett lån från kommunen och ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du betalar för hembesöket som sker till exempel vid bedömning av ditt hjälpmedelsbehov, när du får instruktioner, vid leverans och uppföljning.

Egenansvar

Vissa hjälpmedel får du köpa själv. Dessa produkter kallas egenansvarsprodukter. Det kan vara produkter som förhöjningsdyna, griptång och enkla hjälpmedel i hemmet. Du kan få råd från arbetsterapeut eller sjukgymnast om var de finns att köpa och hur de används.

Återlämning

Du ansvarar själv för återlämningen när du inte längre behöver ditt hjälpmedel. Återlämna ditt hjälpmedel väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.
Om du har frågor kan du ringa 0225-553 33.

Större hjälpmedel som rullstol, el-sängsryggstöd, personlyft, vårdsäng eller arbetsstol kan hämtas i hemmet. Ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast.