Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Kontaktinformation

Kerstin Norman
Anhörigsamordnare
Telefon: 0225-55324

Anhörigsamordnaren har sin arbetsplats på Peter Cruses väg  3 D (Fågelsången).
Du är välkommen på besök alla dagar kl. 8-12 samt fredagar kl. 13-16.

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Anhörigstöd är till för dig som stöttar eller vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Anhörigstödet är till för att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos dig som är anhörig.

Vem är anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren har sin arbetsplats på Torggatan 8.
Anhörigsamordnaren kan erbjuda:

  • enskilda samtal
  • råd och stöd
  • hembesök
  • samtalsgrupp
  • Anhörigråd

På våra särskilda boenden finns anhöriggrupper som träffas regelbundet. Träffarna anordnas för att du ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter med andra anhöriga.
Vid frågor om tid och plats kontakta 0225-553 24

Aktiviteter

Här kommer aktiviteter läggas ut som sker under året.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

En person kan beviljas tio timmar kostnadsfri avlösning i hemmet. Det innebär att den som exempelvis har en demenssjukdom kan få tillsyn i hemmet i 10 timmar och den anhörige kan då lämna hemmet under den tiden.

Behöver ni avlösning i hemmet för att kunna komma till Anhörigcentret? Eller delta i aktiviteter som anordnas? Ring Kerstin Norman så berättar hon mer, telefon: 0225-55324

Anhörig till missbrukare

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Anhöriga till missbrukare påverkas mer eller mindre av sina upplevelser. Hur det tar sig uttryck kan vara väldigt olika för olika personer. Våra situationer och livsomständigheter ser olika ut, du kanske är anhörig till barn, föräldrar, en nära släkting eller en partner. 

Du som anhörig till en person med missbruk är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten eller öppenvården för att få hjälp och stöd enskilt eller i grupp.
Socialtjänstens receptions telefon: 0225-55 165

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close