Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Kontaktinformation

Socialnämnden

Telefon: 0225-55 000

 

 

 


Tack för ditt meddelande.

n person kan beviljas tio timmar avlösning i hemmet.
Det ger den anhörige möjlighet att lämna hemmet under den tiden.

Insatsen är kostnadsfri.