Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Kontaktinformation

Kerstin Norman
Anhörigsamordnare
Telefon: 0225-55324

Anhörigsamordnaren har sin arbetsplats på Torggatan 8.
Du är välkommen på besök alla dagar kl. 8-12 samt fredagar kl. 13-16.

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Anhörigstöd är till för dig som stöttar eller vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Anhörigstödet är till för att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos dig som är anhörig.

Vem är anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren har sin arbetsplats på Torggatan 8.
Anhörigsamordnaren kan erbjuda:

  • enskilda samtal
  • råd och stöd
  • hembesök
  • samtalsgrupp
  • Anhörigråd

På våra särskilda boenden finns anhöriggrupper som träffas regelbundet. Träffarna anordnas för att du ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter med andra anhöriga.
Vid frågor om tid och plats kontakta 0225-553 24

Aktiviteter

Måndag den 2/10 kl 18.00-20.00

”Att vara anhörig till en person med Demenssjukdom”
Föreläsare: Demenssjuksköterska Catarina Lind, Säters kommun, beskriver olika demenssjukdomar och ger råd om bemötandet i vardagen.

Plats: DHR-lokalen Kungsvägen 20 i Säter

Tisdag den 3/10 kl 18.00-20.00

”En ADHD familj från kaos till struktur”
Föreläsare: Britt-Marie Lundgren- Ståhl från föreningen Attention, berättar som sina erfarenheter i familjen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Fabriksgatan 1

Onsdag den 4/10 kl 18.00-20.00

”Den svåra balansen”, anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Föreläsare: Mats Hedin, sjuksköterska som handleder och utbildar i bemötande och anhörigstöd.

Magnus Karlsson informerar om RSMH hoppets (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) verksamhet

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Säter Fabriksgatan 1

Torsdag den 5/10 kl 18.00-20.00

”Pojkarna” – En historia om två utvecklingsstörda pojkar och deras familj”

Föreläsare: Anders Hansson, far till pojkarna, föreläsare och författare som vill sprida inspiration och kraft till andra föräldrar.

Plats: Klipping- Kristinerummen på Fågelsången, Peter Cruses väg 3B Säter

Anhörigstödet i Säter kommun hälsar Dig varmt välkommen till intressanta föreläsningar.

Ingen anmälan behövs utan det är bara att komma på de föreläsningar du tycker verkar intressanta. Vid frågor kontakta Kerstin Norman, telefon: 0225-55 324

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

En person kan beviljas tio timmar kostnadsfri avlösning i hemmet. Det innebär att den som exempelvis har en demenssjukdom kan få tillsyn i hemmet i 10 timmar och den anhörige kan då lämna hemmet under den tiden.

Behöver ni avlösning i hemmet för att kunna komma till Anhörigcentret? Eller delta i aktiviteter som anordnas? Ring Kerstin Norman så berättar hon mer, telefon: 0225-55324

Anhörig till missbrukare

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Anhöriga till missbrukare påverkas mer eller mindre av sina upplevelser. Hur det tar sig uttryck kan vara väldigt olika för olika personer. Våra situationer och livsomständigheter ser olika ut, du kanske är anhörig till barn, föräldrar, en nära släkting eller en partner. 

Du som anhörig till en person med missbruk är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten eller öppenvården för att få hjälp och stöd enskilt eller i grupp.
Socialtjänstens receptions telefon: 0225-55 165