Adoption

Kontaktinformation

Socialkontorets reception

Tel: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Motiven för att vilja adoptera ett barn kan vara många. När man väl tagit beslutet inleds en period av utredning och tills slut väntan på det kommande barnet.

Så går det till

Socialnämnden handlägger ärenden som rör adoption av minderåriga, personer under 18 år. Det kan röra sig både om adoption av barn födda i Sverige och barn födda i ett annat land. All adoptionsverksamhet ska ske med barnets bästa i främsta rummet. När man bestämt sig för adoptera ska man lämna in en ansökan till socialnämnden i  kommun där man bor.

Till Socialkontoret lämnas:

  • ansökan om medgivande
  • läkarintyg om hälsotillstånd
  • Intyg om fullgjord föräldrautbildning

För att socialnämnden ska kunna bedöma om ett medgivande krävs en grundlig utredning. När någon ansöker om medgivande att ta emot barn för adoption görs en hemutredning som utgör underlag för bedömning om den/de sökande är lämpliga att ta emot ett adoptivbarn.

Vem får adoptera?

Förutsättningar utifrån föräldrabalken (lagen) är:

  • Sökande har uppfostrat barnet eller vill uppfostra barnet, eller att det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
  • Vara minst 25 år.
  • Man får inte ge eller lova ersättning. Det vill säga, man får inte ta betalt för barnet i någon form och heller inte låta sig betalas för att ta hand om barnet.
  • Enbart gifta makar eller de som ingått partnerskap kan adoptera tillsammans.
  • Ensamstående kan också adoptera ett barn.

Förberedelser viktiga

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering då det är en omvälvande omställning att få ett barn till familjen. Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli och det krävs goda förberedelser för att vara mentalt beredd på de känslor som ni kommer att konfronteras med. Men ni behöver inte vara ensamma i detta. Inför en adoption ser vi till att ni får den hjälp ni behöver, genom många samtal och rådgivning i stort.

Vill ni veta mer? Då rekommenderar vi er att besöka MIA:s webbtjänst, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. MIA har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.