Familjerätt

Kontaktinformation

Socialkontoret reception
Telefon: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Familjerätten hjälper dig med frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och faderskap.

Anmälan om gemensam vårdnad gör du på skatteverkets hemsida.