Personliga ombud – PO-teamet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

PO-teamet är en fristående verksamhet som inte ligger under någon myndighet eller vårdinstans.
PO-teamet arbetar för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som upplever att du inte får den hjälp du behöver.

Utifrån dina egna önskemål kan PO-teamet hjälpa dig med exempelvis:

  • Råd och stöd
  • Föra din talan när du behöver det
  • Kontakt med myndigheter, sjukvård, föreningar m.m.
  • Se till att du får den vård, det stöd och den service du har behov av och laglig rätt till