Missbruk och beroende

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165

Öppenvården:
Alkohol och droger
Telefon: 0225-55 660


Tack för ditt meddelande.

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak. Ett missbruk och beroende kan bestå av olika saker, till exempel droger, alkohol, tabletter, spel, sex med mera. Här får du information om hur vi kan hjälpa dig som har ett missbruk och beroende men även hur du som anhörig kan få stöd och hjälp.

Har du ett alkohol- eller droganvändande du vill förändra?

  • Funderar du på att dra ner på din alkohol/drog/tablett konsumtion?
  • Har någon klagat på ditt drickande/drogande och du har blivit irriterad?
  • Är du anhörig till någon som dricker/drogar på ett sätt som får allvarliga konsekvenser?
  • Vill du som anhörig ha råd och stöd i att leva med en beroendeperson?
  • Beroende av alkohol/droger/spel/tabletter (lugnande, sömn och smärtstillande), mat, shopping, dator med mera.

Öppenvårdsmottagningen finns för dig som har ett beroende och för dina anhöriga.

Stöd till vuxna

Har du ett missbruk eller beroende som du vill förändra så kan du kontakta socialtjänstens vuxengrupp för stöd och behandling. En ansökan från enskild leder alltid till att en utredning genomförs som visar på hur den sökande bäst kan få hjälp. Om du är under 18 år ska du vända dig till barn- och ungdomsgruppen. Länk till information om soc för barn- och unga.

Öppenvården

Öppenvården är ett enkelt sätt att få professionell hjälp för att må bättre. Vi ger stöttning i att leva ett bra liv utan alkohol, andra droger, sex- eller matmissbruk bland annat. Öppenvården finns till för både dig som har ett missbruk/beroende eller till dig som är anhörig till någon med missbruk/beroende.

Öppenvården erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Stödgrupper för människor som har behov av att reflektera kring sin livssituation
  • Behandling för sitt beroende i öppenvård.
  • Motivationssamtal
  • NADA-akupunktur mot alkohol-/drogsug eller som avslappning för bättre sömn.

Hjälpen vi ger är kostnadsfri och vi har givetvis tystnadsplikt!

Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan

Du kan göra en anmälan till socialtjänsten om du känner oro över någons missbruk. När vi får in en anmälan om någons missbruk så görs en förhandsbedömning genom samtal med den som blivit anmäld. Sedan görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte och personen erbjuds stöd och hjälp från socialtjänsten.

Anhörig

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Anhöriga till missbrukare påverkas mer eller mindre av sina upplevelser. Hur det tar sig uttryck kan vara väldigt olika för olika personer. Våra situationer och livsomständigheter ser olika ut, du kanske är anhörig till barn, föräldrar, en nära släkting eller en partner. 

Du som anhörig är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten eller öppenvården för att få hjälp och stöd enskilt eller i grupp.

Länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter