Särskilt boende

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för dig med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i ditt hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

I boendet har du eget hyreskontrakt som du tecknar med Säterbostäder. Du kan då ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Till kommunen betalar du för omsorg, vård och mat.

Boendena

I Säter finns tre särskilda boenden och ett korttidsboende.