Särskilt boende

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för dig med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i ditt hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

För att få en plats på särskilt boende behöver du få ett beslut från kommunens biståndshandläggare om att du har behov av ett särskilt boende. Särskilt boende brukar beviljas när dina behov är så stora att hemtjänsten inte kan tillgodose dina behov.

När du fått en plats på särskilt boende betalar du för omsorg, vård och mat till kommunen.

I boendet har du eget hyreskontrakt. Du kan då ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Boendena

I Säter finns tre särskilda boenden och ett korttidsboende.