Dödsfall och begravning

Kontaktinformation

Socialkontoret receptionen
Telefon: 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort. Nedan hittar du information om bouppteckning, dödsboanmälan, vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader och fakta om borgerliga begravningar bland annat.

Bouppteckning

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av begravningsbyrå eller jurist. Bouppteckning ska skickas in till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Mer information om bouppteckning finner du på Skatteverkets hemsida.

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall saknar den avlidne tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. En dödsboanmälan kan då ersätta en bouppteckning. Dödsboet kan då vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun. Socialkontoret prövar då om det går att göra en dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på:

  • Du ska inte röra dödsboets tillgångar
  • Inga räkningar ska betalas förrän dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar
  • Inga pengar får röras förrän dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar
  • Stoppa autogirobetalningar om sådana finns hos banken

Begravning

Du kan vända dig till begravningsbyrån om du behöver hjälp med praktiska frågor kring begravning. Begravningsbyrån har vanligtvis jour dygnet runt.

Svenska kyrkan sköter begravningar för invånare i Säters kommun. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Alla medborgare betalar en begravningsavgift via sin skattsedel.

I avgiften ingår det rätt till:

  • Gravplats under 25 år.
  • Gravsättning och kremering.
  • Transport av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni alternativt direkt till krematorium/gravsättning.
  • Lokal för förvaring och visning av stoft.
  • Lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler.