Trygg och säker

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Händer det något allvarligt, ring  112 för att få hjälp.

Om det inträffar en allvarlig händelse inom Säters kommun informerar kommunen på/via

  • www.sater.se
  • Facebooksida som startas i samband med krisen.
  • 11313 – det nationella informationsnumret.
  • Kommunens växel: 0225-55000
  • Krisnummer som publiceras på hemsidan i samband med krisen.
  •  Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), som sänds i Radio P4 Dalarna.

Dessutom kan kommunen starta bemannade informationspunkter. Dit tar du dig för att  få eller lämna information. Informationspunkterna är:

  • Säters Bibliotek
  • Gustafs Bibliotek
  • Stora Skedvi Bibliotek

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.
När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Källa: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer