Misstanke om barn som far illa

Kontaktinformation

Socialkontoret reception

Telefon: 0225-55 165

Besöksadress:

Gränsgatan 3 A, 1 tr
783 30 Säter

Postadress:

Säters kommun
Socialkontoret
Box 300
783 27 Säter

 


Tack för ditt meddelande.

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112. Det går även bra att kontakta socialtjänsten om du bara vill rådfråga om din oro för barnet.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten och rådfråga om din oro för barnet. Ring i så fall och beskriv oron kring barnet innan du tar beslut om att anmäla. Du behöver inte uppge barnets identitet.

Vad kan vara bra att berätta vid anmälan

När du ringer och gör en anmälan på ett barn eller ungdom så vill vi veta:

  • Vad oron består av?
  • Hur länge har det funnits oro att barnet far illa?
  • Tror du att det är akut fara för barnet? Och i så fall hur?
  • Känner barnet eller föräldrarna till att anmälan görs?

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Anmälningsskyldigheten betyder att när man får kännedom om eller misstänker att barn far illa måste detta anmälas till socialtjänsten. Det går ej att vara anonym då på grund av anmälningsskyldigheten. Man kan heller inte ta tillbaka en anmälan. Om oron för barnet/ungdomen kvarstår så gör man en ny anmälan.

Vart vänder du dig?

Kontorstid vänder du dig till socialtjänsten i den kommun som barnet bor. Kontakt kvällar och helger efter kontorstid når du vår socialjour via telefon 112.
Till socialjouren vänder man sig med akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag, som akuta ärenden rörande barn, omhändertagande enligt Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerelaterat våld.

Vad händer vid anmälan?

När socialtjänsten tagit emot en oros anmälan om barn som far illa görs en skyddsbedömning. I skyddsbedömningen bedömer man om det är akut fara för barnet eller inte. Under de närmsta två veckorna efter anmälan görs en förhandsbedömning där man beslutar om man ska inleda utredning eller ej. Förhandsbedömningen genomförs genom samtal tillsammans och enskilt med vårdnadshavare och barnet/barnen.

Utredning inleds om:

  • Information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas risk för barnets utveckling
  • Information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas brist i föräldraförmågan
  • Information eller tecken som inkommer tyder på att det kan finnas risker i barnets familj och miljö
  • Om den anmälan gäller ansöker om hjälp

Utredningens genomförande

En utredning får som längst ta 4 månader, inledningsvis går ansvariga handläggare tillsammans med vårdnadshavare och barnet igenom en så kallad utredningsplan. I utredningsplanen framkommer vilka frågor utredningen ska svara på, samt vilka kontakter socialtjänsten behöver ta med exempelvis skola och sjukvård. Det hålls sedan enskilda utredningssamtal med vårdnadshavare och barnsamtal, hur många samtal varierar och handläggarna kan även göra ett planerat hembesök. Syftet med utredningen är inte att utreda om någon är en dålig förälder, utan se om det finns behov av hjälp och stöd i familjen.