Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Bostadsanpassning och hjälpmedel

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Bostadsanpassning och bidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget är avsett för anpassningar av bostadens fasta funktioner och ska underlätta för dig så att du kan bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Det kan exempelvis vara anpassningar som behövs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, sova, vila och sköta hygien.

Du kan få bidrag oavsett hur stor inkomst du har, om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus. Du äger och ansvarar själv för den anpassning du har fått bidrag för.

Vem kan söka?

Bidraget kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som ska bifogas i ansökan.

Utredning om bostadsanpassning görs av kommunens handläggare i samarbete med kommunens arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bedömer behovet och kommunens handläggare utreder vilken insats som krävs för att tillgodose behovet.

Du som kan söka:

 • har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning
 • hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk (normalt krävs att du har ett förstahandskontrakt)
 • har åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Exempel på anpassningar

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag till anpassning av bostadens fasta funktioner. Med det menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar. Här är några exempel på åtgärder som du kan söka bidrag för:

 • Borttagning av trösklar och badkar.
 • Uppsättning av stödhandtag och kompletterande ledstänger.
 • Montering av ramp, både inne och ute.
 • Installation av spisvakt.
 • Breddning av dörrar.
 • Ombyggnation av kök och badrum.
 • Installation av automatiska dörröppnare och specialhissar.
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel.
Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel, till exempel manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjare.

Hjälpmedel är en del av rehabiliteringen/habiliteringen och utprovas individuellt till dig av ansvarig personal. För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en bedömning. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten/sjukgymnasten.

Avgift

Om arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer att du har rätt till ett eller flera hjälpmedel får du betala en avgift när hjälpmedlet förskrivs. Dessa hjälpmedel är ett lån från kommunen och skall återlämnas då behovet upphör. Du betalar för hembesök, till exempel vid bedömning av ditt hjälpmedelsbehov, instruktion, leverans och uppföljning.

Egenansvar

Vissa hjälpmedel får du köpa själv, dessa produkter kallas egenansvarsprodukter. Det kan vara produkter som förhöjningsdyna, griptång och enkla hjälpmedel i hemmet. Även om du betalar produkterna själv kan du få råd från arbetsterapeut eller sjukgymnast om var de finns att köpa och hur de används.

Återlämning

Du ansvarar själv för återlämningen när du inte längre behöver ditt hjälpmedel. Återlämna ditt hjälpmedel väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.
Om du har frågor ring 0225-55 333

Större hjälpmedel som rullstol, el-sängsryggstöd, personlyft inkl. lyftsele, vårdsäng eller arbetsstol kan hämtas i hemmet. Ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast.