Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Verksamheten funktionsnedsättning har i uppdrag att verkställa beslut av olika insatser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) och Socialtjänstlagen, (SoL). Verksamheten syftar till att personer med olika former av funktionsnedsättning ska kunna leva som andra i samhället.

Verksamhetens uppdrag är att stödja dig att utvecklas utifrån dina behov och förutsättningar.

Verksamhetens ledord är Trygghet, Livskvalitet och Framtidstro.

  • Trygghet står för kontinuitet, kompetens, samverkan och bemötande från personalen.
  • Livskvalitet står för upplevd delaktighet, självbestämmande och integritet samt bibehålla och utveckla egna funktioner för att leva ett självständigt liv.
  • Framtidstro är visioner och skapandet av möjligheter för varje person.

När du ansökt om och fått beslut om en insats ska du tillsammans med personalen göra en genomförandeplan.
En genomförandeplan är en plan där du beskriver hur du vill att din insats  och ditt behov av stöd ska genomföras samt målsättning med insatsen.
Av genomförandeplanen ska det framgå:

  • Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
  • Vilka mål och delmål som gäller för insatsen
  • När och hur insatsens delar ska genomföras
  • På vilket sätt du har utövat inflytande över planeringen
  • Vilka personer som har deltagit i planeringen
  • När planen har fastställts
  • När och hur planen ska följas upp

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close