Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Här hittar du samlad information om kommunens stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ger stöd och service till personer som har:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande

Insatser man kan bli beviljad

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Genomförandeplan

I samband med att din insats påbörjas gör du tillsamman med personalen en genomförandeplan. En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.
Av genomförandeplanen ska det framgå:

 • Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
 • Vilka mål och delmål som gäller för insatsen
 • När och hur insatsens delar ska genomföras
 • På vilket sätt du har utövat inflytande över planeringen
 • Vilka personer som har deltagit i planeringen
 • När planen har fastställts
 • När och hur planen ska följas upp

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close