Konsumentvägledning

Kontaktinformation

Niklas Niva Sjökvist

Konsumentvägledare

telefon: 0225-55000

 


Tack för ditt meddelande.

Om du har en fråga om dina rättigheter som konsument kan du kostnadsfritt kontakta konsumentvägledningen i Säters kommun.

Konsument är du när du som privatperson handlar varor eller tjänster av ett företag. Vi lämnar alltså inte råd när det gäller köp mellan privatpersoner eller köp mellan två företag.

Som boende i Säter kan du få:

  • information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument utifrån det avtal du har ingått med ett företag
  • vägledning i hur du gör en reklamation samt få råd om hur en tvist kan lösas
  • råd inför vissa köp av varor och tjänster. Det kan exempelvis gälla råd inför köp av hantverkstjänst, val av elhandlare, val av teleoperatör eller köp av bil hos bilhandlare.

Två privatpersoner som hamnar i en tvist med varandra kan vända sig till en advokat/jurist för rådgivning. Samma sak gäller om två näringsidkare hamnar i en tvist.

Oberoende vägledning genom konsumentverket

Hallå konsument

Anlita hantverkare

om du ska anlita fackman/hantverkare är det viktigt att du kollar en upp en del saker och man bör alltid använda skriftligt avtal. Du finner tips, checklista och avtalsmall på sidan Hallå konsument- tips anlita hantverkare. 

Vara eller tjänst du inte beställt

Har du fått en bluffaktura? Det vill säga en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt. Betala inte. Du ska bara betala för varor och tjänster du uttryckligen har beställt.

Läs mer på Konsumentverket, hur du gör för att bestrida en felaktig faktura.

Konsumera hållbart

Din konsumtion påverkar miljö och klimat, men också hur människor har det på sin arbetsplats till exempel.

Genom att tänka till, läsa och fråga mer kan du minska din klimatpåverkan och bidra till bättre produktionsvillkor i andra länder. Du kan också minska risken för olyckor med kemikalier.

Det finns bra val att göra vad gäller både varor och tjänster.

Läs mer om miljö och hållbarhet på  Hallå konsument.

Kontakt konsumentvägledning

Kontakta kundtjänst på telefon: 0225-55000, eller skicka E-post.

Du får berätta om ditt ärende och kommer därefter att bli kontaktad inom några dagar.