Psykisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Linda Lindroth
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55645


Lena Palmborn
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55647


Anna Skinnars
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55648


Ulrika Jansson
Enhetschef inom verksamheten för funktionsnedsättning
Telefon: 0225-55643


Tack för ditt meddelande.

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av sociala sektorns socialpsykiatri. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka  förmågan att själv klara det dagliga livet.

Inom sociala sektorns socialpsykiatri kan du få stöd i form av boendestöd, sysselsättning för vuxna eller boende.

För att få reda på om du har rätt till stöd eller för att göra en ansökan kan du vända dig till en biståndshandläggare som ger dig mer information.
Din ansökan utreds enligt Socialtjänstlagen och biståndshandläggaren ger dig ett beslut som visar om du kan få stöd eller hjälp.

Om du eller någon i din närhet mår akut psykiskt dåligt ska du vända dig till Psykiatrimottagningen i Borlänge.

Kommunens insatser

Björkgården

Björkgården är ett boende för personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar.
Boendet är ett boende med personal dygnet runt. Här finns åtta lägenheter med gemensamt utrymme för gemenskap.

Boendestödet

Boendestödet ger socialt och praktiskt stöd i hemmet, i första hand, till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Personalen ger vägledning i vardagssituationer som till exempel:

  • personlig hygien
  • tvätt
  • inköp
  • deltagande i samhällslivet

Aktiviteterna görs tillsammans med den enskilde och personalen arbetar för att stärka förmågan att den enskilde själv ska kunna hantera sin vardag och sitt liv trots funktionsnedsättningen.

Vård och stödsamordning

Personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik som behöver stöd och  insatser från olika aktörer kan få hjälp av en Vård och stödsamordnare att samordna sina insatser.
Arbetsmetoden har enligt forskning och evidens en hög prioritet i de Nationella riktlinjerna.

Om Du vill ha stöd/hjälp av en vård och stödsamordnare så vänder du dig i första hand till ditt boendestöd, alternativt till enhetschef för socialpsykiatrin i kommunen.

Arbetshandledare

Personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom kan enligt Socialtjänstlagen ansöka om daglig sysselsättning hos arbetshandledarna. Genom stöd i form av arbetsträning och social träning skapas förutsättningar för att finna sin plats i arbetslivet och samhällelig gemenskap.

Övrigt

Bergsgården

Bergsgården är ett eget boende som du hyr av hyresvärden.
Lägenheterna är till för dig som har svårt att klara ett eget boende ute i samhället.
Lägenheterna kan även användas för dig som ska slussas ut från slutenvård och behöver få prova att leva i egen bostad.
Insatsen som du kan få av kommunen när du bor på Bersgården är i form av boendestöd.