Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Faderskap/Föräldraskap

Kontaktinformation

Socialkontoret tel. 0225-55 165

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

När ett barn föds anmäls detta av BB till Skatteverket som i sin tur meddelar berörd socialtjänst. Ni får då en kallelse för fastställande av faderskap/föräldraskap vilken kommer en tid efter att barnet är fött. Om ni önskar kan ni redan innan barnet är fött själva begära att få komma till Familjerätten för att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

För de allra flesta innebär ett fastställande av faderskap endast att båda föräldrarna besöker familjerätten. Vid besöket undertecknas ett dokument där barnets pappa intygar att han just är barnets pappa alternativt intygar den andre föräldern att denna påtar sig föräldraskapet. Detta dokument bevittnas av två oberoende vittnen som jobbar på Individ- och familjeomsorgen. Även mamman intygar faderskapet/föräldraskapet genom underskrift. Vid besöket behöver ni båda ha med er giltig legitimation.

Vårdnad

Inför besöket bör ni även fundera kring vårdnadsfrågan. När ett barn föds utanför äktenskapet är det endast barnets mamma som blir vårdnadshavare för barnet. Vid besöket kommer ni få möjligheten att skriva på för gemensam vårdnad. De allra flesta föräldrar i Sverige har gemensam vårdnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close