Faderskap/Föräldraskap

Kontaktinformation

Socialkontoret tel. 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

När ett barn föds anmäls detta av BB till Skatteverket som i sin tur meddelar berörd socialtjänst. Ni får då en kallelse för fastställande av faderskap/föräldraskap vilken kommer en tid efter att barnet är fött. Om ni önskar kan ni redan innan barnet är fött själva begära att få komma till Familjerätten för att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

För de allra flesta innebär ett fastställande av faderskap endast att båda föräldrarna besöker familjerätten. Vid besöket undertecknas ett dokument där barnets pappa intygar att just han är barnets pappa alternativt intygar den andre föräldern att denna påtar sig föräldraskapet. Detta dokument bevittnas av två oberoende vittnen som jobbar på Individ- och familjeomsorgen. Även mamman intygar faderskapet/föräldraskapet genom underskrift. Vid besöket behöver ni båda ha med er giltig legitimation.

Vårdnad

Inför besöket bör ni även fundera kring vårdnadsfrågan. När ett barn föds utanför äktenskapet är det endast barnets mamma som blir vårdnadshavare för barnet. Vid besöket kommer ni få möjligheten att skriva på för gemensam vårdnad. De allra flesta föräldrar i Sverige har gemensam vårdnad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter