Räddningstjänst

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnefs, Ludvika och Säters kommuner.

Räddningstjänsten gör mycket mer än att släcka bränder. Mycket är förebyggande arbete. Målet med räddningstjänsten arbete är att

  • Färre olyckor ska inträffa.
  • Färre ska omkomma vid olyckor
  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Det finns alltid en insatsledare i tjänst. Hen ska bland annat kunna leda större insatser när fler än en styrka ingår i räddningsarbetet. Insatsledaren rör sig fritt inom räddningstjänstområdet och är inte knuten till någon station.