Hälso- och sjukvård

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunen ansvarar för insatser från hälso-och sjukvården för personer som bor på särskilt boende, korttidsboende och för personer som har behov av sjukvårdsinsatser i det egna boendet.

Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd kan du beviljas hemsjukvård.

Det är vårdcentralen som gör bedömningen om du har rätt till hemsjukvård och som sedan överlämnar ärendet till  kommunens hälso-och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso-och sjukvård.

Demenssjuksköterska

Om du eller någon närstående har problem med minnet eller har en demenssjukdom, kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterskan arbetar i hela kommunen som resurs för personer med demenssjukdom och deras närstående samt för anställda inom demensvården.

Det kan handla om stöd, utbildning, rådgivning eller att vägleda till rätt instans för att få den bästa hjälpen. Demenssjuksköterskan samarbetar också med primärvården vid demensutredningar och deltar i vårdplaneringar tillsammans med handläggare.

För mer information kontakta demenssjuksköterskan som träffas säkrast
måndag – fredag kl. 8.00 – 9.30.