Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hälso- och sjukvård

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Kommunen ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser för personer som bor på särskilt boende, korttidsboende och personer som har behov av sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Hemsjukvård

Personer som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentral, kan beviljas hemsjukvård.

Det är vårdcentralen som gör bedömningen om person har rätt till hemsjukvård och som sedan överlämnar ärendet till  kommunens hälso-och sjukvårdsteam.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso-och sjukvård.

Demenssjuksköterska

Om du eller någon närstående har minnesproblem eller en demenssjukdom kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterskan arbetar kommunövergripande som resurs för personer med demenssjukdom och deras närstående samt för personal inom demensvården.

Det kan handla om stöd, utbildning, rådgivning eller att vägleda till rätt instans för att få den bästa hjälpen. Demenssjuksköterskan samarbetar också med primärvården vid demensutredningar och deltar i vårdplaneringar tillsammans med handläggare.

För mer information kontakta demenssjuksköterskan som träffas säkrast
måndag – fredag kl. 8.00 – 9.30.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close