Föräldrasamarbete

Kontaktinformation

Besöksadress: Enbackavägen 62

Telefon Expedition: 0243-783 77

E-post 

  • Skolan: enbackaskola@edu.sater.se
  • Storklockans fritids: storklockan@edu.sater.se
  • Fritids Pinglan: fritidspinglan@edu.sater.se

Tack för ditt meddelande.

Vi har ett väl fungerande Forum för samråd (tidigare brukarråd) för samverkan med vårdnadshavarna.

Skola och hem utbyter erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Forumets syfte är att skapa inflytande, delaktighet och engagemang för föräldrar/vårdnadshavare i förskole- och skolområdets verksamhet och framtid.

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och föräldramöten i regel en gång per läsår eller efter behov.

Här nedan kan du ta del av protokollen:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter