Badplatser

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

De kommunala badplatserna

Ljusternbadet i Säter

Badet har sand- och grässtrand. Det finns camping kiosk, servering, minigolfbana och utegym.

Skönviksbadet i Säter

Badet har en mindre sandstrand och bryggor. I närheten ligger Skönvikshallen där det finns kiosk.

Dammsjöbadet – Solvarbo

Badet ligger i Solvarbo och har sandstrand och servering.

Övriga badplatser

Bad finns även i Ulfshyttan, vid Lilla Ulvsjön och Övre Klingen.

Vattenprover

Varje år tar kommunen vattenprover i sjöarna. Normalt är det god kvalitet på vattnet vid alla badplatser.

Vattenproverna tas 8 juni, 6 juli och 3 augusti. Normalt kommer provsvaren på fredagen efter provtagning. Vattnet testas för E.colibakterier och intestinentala bakterier. Det är bakterier som vi normalt förknippar med magsjuka, och barn och äldre har större risk att drabbas om de får i sig vatten. För övrig information om bakterierna, se 1177.se.

Överstiger halterna av bakterier gränsvärdena som finns för de olika bakterietyperna är det förbjudet att bada vid badplatsen tills de nya prov som tas visar att vattnet är bra igen. Badförbudet gäller endast på den kommunala badplatsen, och det är upp till var och en att avgöra om en vill bada på annan plats i sjön.

Livräddningsutrustning

Normalt sett så kontrolleras livräddningsutrustning när vi klipper gräset eller tar hand om sopor vid baden. Om du skulle upptäcka att något är fel eller saknas, rapportera gärna det till kommunens växel. Då ser vi till att utrustningen fixas snabbt.

Årlig kontroll av sjöbotten

Varje år besiktar dykare botten runt bryggorna.  Finns det något som kan vara farligt städar vi bort det.