Ungdomsledarstipendium

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad.

Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.

Beloppet är 10 000 SEK.

Stipendiaten
• ska det år stipendiet utdelas fylla minst 18 år
• ska under minst 3 år ha verkat aktivt som ungdomsledare inom en ideell organisation med verksamheten förlagd till Säters kommun
• ska ha visat goda ledaregenskaper samt förmåga att få ungdomar delaktiga i beslut och verksamhet
• ska ha varit ett gott föredöme för unga människor när det gäller tolerans inför oliktänkande och allas rätt att vara med
• ska företräda demokratiska värden och visat stort engagemang i sitt arbete med ungdomar med glädje och gemenskap

Förslag till mottagare av ungdomsledarstipendiet kan lämnas av föreningar och privatpersoner. Förslaget skall åtföljas av en skriftlig motivering. Förslagsställaren ska själv uppge namn, adress, telefonnummer, e-post samt på vilket sätt han/hon kommit i kontakt med den föreslagna stipendiaten.

Kommunstyrelsen utser årets ungdomsledarstipendiat.

Stipendiet delas företrädesvis ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte årligen.