Silverringen

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Silverringen är en färd i silvrets och järnets spår genom Silvberg och Säter.

Handritad karta över Silverringen.

Silverringen är en kulturslinga genom Silvbergs och Säters vackra och spännande bergslagsområden. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har i samarbete med Säters kommun och Silvberg och Säters Hembygdsföreningar skyltat och ställt i ordning fem särskilt sevärda platser – Jönshyttan, Östra Silvberg, Grängshammar, Ulfshyttan och Bispberg. Vi kan här uppleva hur ett månghundraårigt bergsbruk i gruvor, hyttor och hammare har format historiskt förtätade platser i en naturskön omgivning.

Grängshammar

Grängshammar, en av Dalarnas vackraste bruksmiljöer finner vi Olof Forsgrens stilrena byggnader uppförda i skimrande slaggflis. Här ses kolhusruinen invid forsande vatten och frodig grönska och i förgrunden ruinen efter den gamla smedjan.

Silvberg

Silvbergs originella, åttkantiga kyrka är skönt belägen vid sjön Grängens strand. Som  byggnadsmaterial användes huvudsakligen slaggflis, men här är väggarna helt täckta av puts. Kyrkan invigdes 1834 och ersatte då det medeltida kapellet i Östra Silvberg.

Silvbergs kyrka. Foto: Nils Fältman

Östra Silvberg är en av Sveriges äldsta gruvor. Den hade sin storhetstid redan under 1400-talet då mycket silver utvanns här. I Storgruvans turkosa vattenspegel ses himmel, berg och skog. Ödekyrkogården, där det medeltida Sankt Nikolai kapell en gång legat. Kapellet uppfördes av de rika silvbergsmännen och var i bruk ända fram till 1830-talet.

Gruvhål med blågrönt vatten vid Östra Silvbergs gruva

Östra Silvbergs gruva. Foto: Karin G Hästö

Jönshyttan

I Jönshyttan smältes den silvermalm som bröts vid Östra Silvbergs gruvor. Det enda spår vi ser idag efter all denna aktivitet är några mindre högar av slagg. På 1600-talet framställdes även tackjärn här, förmodligen i en bergsmanshytta av denna typ. Fram till 1515 bodde den rike silvbergsfogden Stig Hansson vid Jönshyttan i ett stort timmerhus vars grundstenar fortfarande finns kvar.

Ulfshyttan

I Ulfshyttan anlades på 1600-talet en hytta och produktionen av tackjärn pågick, med endast kortare avbrott, fram till maj 1939, då den sista blåsningen skedde. I den mäktige masugnen i Ulfshyttan omvandlades järnmalmen och blev till tackjärn, en av Sveriges viktigaste handelsvaror i många hundra år.

Gruvkonsten – ”Säterkônsta”

Säterkonsten betraktades under 1700-talet som ett av Dalarnas sju underverk. Visningar sker sommartid, information ges av Turistbyrån.

Gruvkonsten – ”Säterkônsta”

Bispberg

Vid Bispbergs gruva, med anor från medeltiden, tronar den magnifika Vasa-laven från 1889. Här kan du se en av Sveriges bäst bevarade järngruvemiljöer. Kanske orkar du även vandra upp på Bispbergs klack där hela nejden kan beskådas i fågelperspektiv.

Längs vägen finns fina rastplatser vid de många sjöarna, så packa gärna en matsäckskorg. Vid besöksmålen berättar informationsskyltar om platsens historia. Alla texter är översatta till engelska och tyska.

Här kan du ladda ner broschyren om Silverringen
Silverringen – läs mer (PDF)