Praktisk information till besökare i Grängshammar och Engelska parken

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Parkeringsplatser finns vid kyrkan.

Plats att fika finns vid kyrkan, i kolhusruinen och vid smedjan.

Soptunna finns vid smedjan.

Toaletter hittar du vid kyrkan.

Tillgänglighet: Mellan kyrkan och Engelska parken är det en enkel promenad (bilväg) på ca 500 m. Inne i Engelska parken kan det vara svårt att förflytta sig, t ex över broarna, för den som har en nedsatt rörelseförmåga.

Hållbarhet: Platsen är klassad som fornlämning och är skyddad enligt kulturmiljölagen. Du får inte plocka med dig stenar eller annat. Du har ett ansvar för att göra så lite avtryck som möjligt på området.