Kulturföreningar och arrangörer

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Det finns flera kulturföreningar i kommunen, du finner dem i föreningsregistret, där finns också deras kontaktuppgifter.

Som kulturförening går det att söka bidrag för kulturarrangemang, det finns blanketter och riktlinjer för ansökan.

Förutom Kulturförvaltningen finns det flera kulturarrangörer, här nämner vi några: Studieförbunden, kulturföreningarna, bygdegårdarna, Svenska kyrkan, Säters Folkets Hus, Tv- och Biografmuseet, Lundgrens kulturhus, Åsgårdarna Säters Hembygdsmuseum och Mentalvårdsmuseet.

Du kan själv starta en kulturförening, läs mer om att starta en förening på Skatteverket.se.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta.4.70ac421612e2a997f85800028338.html