Praktisk information till besökare i Östra Silvberg

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Allt du ser idag är historiska lämningar som skyddas av kulturmiljölagen. Även de rostbruna varphögarna är skyddade. Hela området är av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljön är till för alla och ska bevaras för framtiden.

Därför är det förbjudet:

  • Att flytta på stenar eller stockar.
  • Att bygga egna eldplatser. Fasta grillplatser med ved finns på området. Veden fylls på kontinuerligt under sommaren, men kan ibland ta slut. Använd inte mer ved än du behöver. Veden är gratis för dig att använda, men möjlighet att swisha ett bidrag finns om du vill bidra till områdets bevarande. Instruktioner finns på plats.

OBS! Om generellt eldningsförbud råder, t ex på grund av torka, gäller eldningsförbudet även vid grillplatserna. Aktuell information finns hos Räddningstjänsten dalamitt.se

  • Att skräpa ned. Soptunnor finns på området. Använd dessa eller ta med ditt skräp hem.
  • Att tälta eller ställa upp husvagn eller husbil. För alternativa platser se visitdalarna.se/sater
  • Att tömma latrin. Bajamajor finns på området, dessa är inte dimensionerade för att tömma latrin i.

Besökarens ansvar

  • Storgruvans vatten kan vara förorenat av bl.a. tidigare gruvbrytning. Det är ingen badplats, därför tas heller inga vattenprover.
  • Det turkosa vattnet i Storgruvan är 220 meter djupt och inte lämpligt för att bada och dyka i. För att undvika olyckor finns avspärrningar runt gruvhålet. Respektera dessa!
  • Se till att upptäcka hela området – den vackra sjön, den rofyllda kyrkogården och landskapet av slaggvarpskullar.

Genom att vi som besökare sprider ut oss på platsen minskar också slitaget.

Under sommarperioden stängs området av för biltrafik för att undvika trängsel men också för att minska slitaget på den unika kulturmiljön.

Parkering finns nedanför området.

Handikapparkering finns en bit upp på området, vid bommen.

Enklare toaletter ”baja-major” finns på plats under sommaren.

2023 arrangeras konserter på området 11/8 och 15/9. Det påverkar möjligheten för allmänheten att besöka området dessa dagar.

Vill du veta mer om sommarens konserter eller boka biljetter hittar du information här: https://www.visitdalarna.se/sater/evenemang

Karta över Östra Silvberg