Säterdalen

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säterdalen är ett halvmilslångt ravinsystem beläget mellan Säters samhälle och Dalälven. Säterdalen har en helt unik natur med höga biologiska värden och en stor artrikedom. Här finns Barnens Dal – en lekplats för barn i alla åldrar med levande fäbod sommartid med servering, fiske, klätterställningar, stora rutschbanor samt Dalstugan med café och servering sommartid, Säters Folkpark med evenemang året runt, fina vandringsleder, ett naturreservat och mycket mera.

Öppettider

Säterdalen är alltid öppen för dig vare sig du vill leka i lekparkerna, vandra eller ha picknick.

Serveringarna Dalstugan och Fäboden har öppet på bestämda tider, se respektives Facebooksida: Dalstugan och Fäboden.

Karta över delar av Säterdalen

Barnens Dal

Säterdalen bjuder in till lek i naturmiljö. Här finns lekparker och härliga gräsytor att tumla runt på. Ljusteråns rinnande vatten lockar till vattenlek och kyler varma sommarfötter. Här kan du skapa ditt egna äventyr och utforska dalens alla stigar, utsiktsplatser, växter och djur.

Fäboden

På fäboden kan du lära dig mer om fäbodhistorien och svensk fäbodkultur. I serveringen kan du få dig en god bit mat eller en trevlig fika. Du kan också träffa djuren som bor här och lära dig mer om dem. För öppettider se Fäboden i Säterdalens Facebooksida.

Dalstugan och Folkparken

På Dalstugan kan du äta en god bit mat, fika eller äta en glass. Folkparken bjuder på många olika evenemang under hela året och dessa kan du se på Folkparkens webbplats. För öppettider se Folkparken i Säterdalens Facebooksida.

Kulturlämningar

Ljusteråns rinnande vatten har under mycket lång tid nyttjats för olika kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits i dalen. 1619 anlades ett så kallat garvverk för rening av kopparmalmen från gruvan i Falun. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar och vittnar om alla de smedjor och skvaltkvarnar som varit i bruk en gång i tiden.

Gruvkonsten – “Säterkonsta” betraktades under 1700-talet som ett av Dalarnas sju underverk. Gruvkonsten överförde kraft till Bispbergs gruva via ett vattenhjul. Konsthuset med det 8,6 meter i diameter stora hjulet och en bit av stånggången återskapades under 1998, men ytterligare renovering behövs innan det är funktionellt.

Säterdalens unika natur

Med sina branta sluttningar är Säterdalens ravinsystem unikt för Sverige. Meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet ett närmast tropiskt intryck. Den täta lövskogen öppnar sig stundom för att ge plats åt böljande ängsbackar och betesmarker. Längs dalen slingrar sig Ljusterån som har sin början i sjön Ljustern och sitt utlopp i Dalälven. Det är inte bara växter som trivs i den skyddade dalen utan också många fåglar, insekter och svampar.

Säterdalens ravinsystem är 5 kilometer långt och består av huvudravinen samt cirka 35 sidoraviner. På vissa ställen skär ravinen ner 40-50 meter under marknivån. Det enorma ravinsystemet har utvecklats över tusentals år av vattenerosion och det är en process som fortfarande pågår.

Naturreservat

En del av Säterdalen är ett naturreservat med syfte att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Tack vare de höga biologiska värdena och den stora artrikedomen har UNESCO klassat det här som ett biosfärområde. Det finns skyltar i Säterdalen som närmare beskriver den spännande naturmiljön.

Vandra i Säterdalen

Det finns flera leder och stigar i Säterdalen som ger dig möjlighet till en oförglömlig upplevelse i ett omväxlande landskap. Längs med Ljusteråns stränder går en lång orangemarkerad led där tät lövskog med ormbunkar och bredbladiga lundväxter varvas med öppna ängs- och betesmarker. Många sevärdheter finns längst lederna, så som bland annat historiska lämningar efter skvaltkvarnar, hyttor och smedjor. Leden mellan Norddalskvarn och Almbacken är tillgänglighetsanpassad och det finns ett anpassat dass och grillstuga. Du kan också upptäcka Säterdalen längs med stigarna närmast Gruvplan. Säterdalen är som gjord för att vandra i, men tänk på att det bör ske på naturens villkor. Erosionen pågår ständigt och gör att framkomligheten kan variera från år till år.

Cykla i Säterdalen

Ett roligt sätt att upptäcka Säterdalen är från cykelsadeln. Observera att delar av Säterdalen är ett naturreservat och där får man bara cykla på markerade cykelleder. Det finns en cykelfolder med förslag på turer som du hittar här; Folder Cykla I Saterdalen.

Parkeringar

På Gruvplan finns den största parkeringen samt en röd stolpe för elbilsladdning. På Nedre Parkeringen och vid Norrtullsvägen i början av Bruksvägen finns ett begränsat antal parkeringsplatser. Nere i Säterdalen finns handikappsparkeringar som du når via Myntvägen.

Entrévägar

Från Gruvplan går du säkrast ner i dalen via Myntvägen. Vanlig biltrafik är inte tillåten här, endast bilar med hcp-tillstånd och varuleveranser. Vägen till Nedre Parkeringen är mindre lämplig för gående på grund av mer biltrafik. Bägge nedfarterna har mycket stark lutning. Du kan också gå någon av de spännande stigarna som har olika gradering.

Matutbud

Både Dalstugan på Spikholmen och Fäboden har servering av olika slag. Det finns flera picknickytor och grillplatser att njuta av, bland annat vid Dalslätten och Skjutarkröken.

Toaletter

Vid Gruvplan finns toaletter och bakom Dalstugans servering finns handikappanpassad toalett och skötbord. På Fäboden finns ett utedass.

Att gå med hund i Säterdalen

I Säterdalen är hundar välkomna men de ska vara kopplade av hänsyn till andra besökare, djurlivet som finns i ravinsystemet och på fäboden.

Vill du veta mer?

Du hittar också mer information på Säterdalens Facebooksida www.facebook.se/saterdalen och på www.saterdalen.se.

Önskar du fördjupa dig i kunskap om Säterdalen rekommenderas boken Säters Dal skriven av Tomas Ljung och publicerad av Länsstyrelsen i Dalarnas Län.