Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Lotteritillstånd

Kontaktinformation

Fritidssamordnare
Fritidsenheten, Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen är tillståndsmyndighet när det gäller att handlägga och bevilja de 3-åriga lotteriregistreringarna (tillstånden) enligt 17 § i lotterilagen samt tillstånden för enstaka lotterier enligt 15 § i samma lag. Det kostar 300 kronor att erhålla registrering respektive tillstånd och det skickas till sökande förening mot postförskott. Endast ideella föreningar kan erhålla dessa tillstånd. 

Det krävs alltid ett styrelsebeslut för att en förening ska kunna söka registrering/tillstånd för lotteri. Ansökan sker på särskild blankett.

Sökande förening ska till  ansökan bifoga senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse, om inte dessa handlingar redan finns hos kommunen.

Sökande förening ska själva besluta om vem som ska vara lotteriföreståndare samt lämna förslag på vem som ska vara lotterikontrollant. Båda dessa uppgifter ska framgå av protokollsutdraget från styrelsemötet.

Kontrollanten skall vara ojävig d v s inte medlem i den förening som han/hon ska kontrollera. Personen måste också ha genomgått av kommunen godkänd kontrollantutbildning.

Enligt beslut i kommunfullmäktige så måste den förening som söker tillstånd för lotteri själv vidtala en person som är villig att genomgå kontrollantutbildning och som därefter kan åta sig att kontrollera föreningar.

På Lotteriinspektionens hemsida (se länk till höger) kan ni läsa mer om lotterilagstiftningen.

Ansökningsblanketter finns att ladda hem i pdf-format, länk till höger.

Ansökan skickas till:
Säters kommun
Att: Fritidssamordnare
Rådhuset
783 37 Säter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close