Lotteritillstånd

Kontaktinformation

 


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen är tillståndsmyndighet när det gäller att handlägga och bevilja de 5-åriga lotteriregistreringarna (tillstånden) enligt 17 § i lotterilagen samt tillstånden för enstaka lotterier enligt 15 § i samma lag. Det kostar 300 kronor för registrering av respektive tillstånd och det skickas till sökande förening mot postförskott. Endast ideella föreningar kan få dessa tillstånd. 

Det krävs alltid ett styrelsebeslut för att en förening ska kunna söka registrering/tillstånd för lotteri. Ansökan sker på särskild blankett.

Sökande förening ska till ansökan bifoga senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse, om inte dessa handlingar redan finns hos kommunen.

Sökande förening ska själva besluta om vem som ska vara lotteriföreståndare samt lämna förslag på vem som ska vara lotterikontrollant. Båda dessa uppgifter ska framgå av protokollsutdraget från styrelsemötet.

Kontrollanten skall vara ojävig, det vill säga inte medlem i den förening som hen ska kontrollera. Personen måste också ha genomgått av kommunen godkänd kontrollantutbildning.

Enligt beslut i kommunfullmäktige så måste den förening som söker tillstånd för lotteri själv vidtala en person som är villig att genomgå kontrollantutbildning och som därefter kan åta sig att kontrollera föreningar.

På Spelinspektionens hemsida kan ni läsa mer om lotterilagstiftningen: Spelinspektionen.

Här hittar du information om kommunala lotterier, och vilka generella villkor som gäller.

Ansökningsblanketter finns att ladda hem i pdf-format, länk nedan.

Ansökan skickas till:
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter