Lekplatser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Besök någon av Säters kommuns många offentliga lekplatser. Här finns något för barn i alla åldrar.

Det finns olika typer av lekplatser: En del är tänkta för små barns lek, andra är lite större och har lekredskap som klätterställningar och gungor som passar både små och lite äldre barn. Vissa är väl värda en egen utflykt, till exempel lekplatsen i Säterdalen.

Gatuenheten sköter drift och underhåll av de offentliga lekplatserna efter beslutad lekplatsplan.

Om du upptäcker någon brist på lekplatsen rapportera det gärna till oss.