Föreningsbidrag

Kontaktinformation

Emilie Andersson

Fritidssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-55109


Tack för ditt meddelande.

Föreningar som bedriver aktiv barn- och ungdomsverksamhet, handikappföreningar samt föreningar som förvaltar samlingslokal kan söka bidrag.

Bidrag som kan sökas är:

  • Kommunalt aktivitetsstöd – kan sökas av föreningar som är berättigade att söka statligt aktivitetsstöd.
  • Bidrag för föreningslokal
  • Bidrag till handikapporganisationer.
  • Bidrag till samlingslokal – kan sökas av föreningar som förvaltar samlingslokal och som har som huvudsyfte att syssla med extern uthyrningsverksamhet. 
  • Bidrag till kulturarrangemang.
  • Volontärsbidrag för pensionärsorganisationer – för mer information se här