Södra tullen

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Hit men inte längre! Har du något att förtulla !
Under 1600 talet var Sverige en fattig stormakt.
Rikskanslern Axel Oxenstjärna och Gustaf II Adolf, som styrde Sverige
skapade en metod för att tvinga alla i landet att betala pengar till kronan.
All handel måste gå genom städerna och vid alla infartsvägar byggdes det tullhus. De förseddes med bommar och staket och fick namn efter i vilket väderstreck de var placerade.

Byggnaderna i Lilla Säter