Solvarboravinen

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Solvarboravinen är en förgrening till den mer kända Säterdalsravinen. Ravinen har bildats genom att Hyttbäcken, som kommer från Dammsjön, har grävt sig ner i de lösa jordlagren och sidorna därefter eroderat ur. Ravinen är på vissa ställen hela 30 meter djup.

Vid Solvarbo by finns Hyttbäcksbron, en magnifik stenvalvsbro som byggdes 1868-70. Flera hyttor fanns tidigare efter Hyttbäcken och dessa har gett bron sitt namn. Här stod också en kvarn som försåg bygden med malet mjöl. Kraften till att driva kvarnen fick man från Hyttbäcken.

På våren forsar vattnet fram över stenarna och de små vattenfallen. Med utgångspunkt från Hyttbäcksbron finner du vandringsleder hela vägen till Säterdalen och Bispberg.

Upplev ett stycke unik och fantastisk natur!

På våren klär vitsipporna in hela ravinen. Bävern är en av ravinens invånare.

Skylt vid Solvarboravinen. Foto: Säters kommun